Vraag & Antwoord

Registratie afgeschaft?

We hebben aan onze twee kinderen opnieuw een bedrag geschonken dat we binnenkort willen teruglenen. De overeenkomst is door beide partijen ondertekend en het was de bedoeling om deze, net zoals afgelopen jaar, te laten registreren door de Belastingdienst. Op hun site lees ik echter dat sinds 1 januari 2013 dit soort akten niet meer in behandeling wordt genomen. Is er nu een kans dat onze overeenkomst te zijner tijd ongeldig wordt verklaard?