Vraag & Antwoord

Rente na overlijden langstlevende

Mijn schoonmoeder is onlangs overleden. Haar man had vóór zijn overlijden (20 jaar geleden) vastgelegd dat over het niet aan de erfgenamen uitbetaalde deel van zijn nalatenschap 6% rente vergoed moest worden. Er is successierecht betaald over de nalatenschap, maar mijn schoonmoeder heeft de rente nooit betaald en de vordering van mijn vrouw is dus elk jaar 6% hoger geworden. Welk bedrag mag ik nu in mindering brengen voor de aangifte van erfbelasting: het netto bedrag vastgesteld na overlijden van schoonvader of het (met rente verhoogde) bedrag?