Vraag & Antwoord

Schenken boven vrijstelling

Als ik mijn kinderen € 7.000 wil schenken, hoe zit het dan met de schenkingsvrijstellingen? Heft de fiscus dan schenkbelasting over het hele bedrag, of houdt men rekening met de vrijstelling?