Vraag & Antwoord

Schenken en teruglenen in 2022

Wij hebben aan onze kinderen in het verleden geld geschonken en ook weer geld teruggeleend. Hoe zit dat als vanaf 2022 de box 3-heffing verandert? In totaal gaat het om een bedrag van € 40.000. Het geld staat bij ons op de spaarrekening. Ik heb ook nog andere schulden in box 3 waarmee ik aan de schuldendrempel kom. Mijn kinderen en wijzelf zitten in de eerste schijf van box 3.