Vraag & Antwoord

Schenken en teruglenen - notaris?

Ik wil mijn zoon graag ieder jaar een bedrag ter grootte van de schenkingsvrijstelling (€ 5.677) schenken. Het geschonken bedrag wil ik echter ook graag weer van hem teruglenen. Aflossing vindt plaats na mijn overlijden Volgens het antwoord van een notaris kan dit alleen via een jaarlijkse gang naar de notaris geregeld worden. Klopt dat?