Vraag & Antwoord

Schenken en teruglenen - overlijden kind

U gaat er bij de ‘schenken en teruglenen’-constructie altijd van uit dat de schenker/teruglener (de ouder) het eerst overlijdt. Maar wat gebeurt er met de schuld als het kind eerder overlijdt?