Vraag & Antwoord

Schenken en teruglenen - valkuilen

Met veel belangstelling heb ik uw artikel over schenken en teruglenen (‘Het geheim van schenken en teruglenen’, FiscAlert mei 2019, jrg 25 nr 5, p.15) gelezen. Zijn er nog valkuilen of punten waar je extra alert op moet zijn?