Vraag & Antwoord

Schenken en teruglenen - valkuilen

Met veel belangstelling heb ik uw artikel over schenken en teruglenen (‘7 vragen over schenken en (later) teruglenen’, FiscAlert januari 2021) gelezen. Zijn er nog valkuilen of punten waar je extra alert op moet zijn?