Vraag & Antwoord

Schenken en teruglenen voor aflossing

Ik overweeg geld te schenken aan mijn zoon (de éénmalig verhoogde vrijstelling van € 26.457). Ik wil vervolgens van hem dat bedrag teruglenen om daarmee een boetevrij aflosbaar deel van mijn hypotheek bij de bank af te lossen. Is de rente die ik dan over dat deel aan mijn zoon moet betalen aftrekbaar? Hoe kan ik dit het best regelen?