Vraag & Antwoord

Schenking aan derde

Ik ben van plan om € 4.000 te schenken aan iemand die niet mijn kind is (niet voor de eigen woning). Als ik dit bedrag in één keer zou schenken, is dan schenkbelasting verschuldigd over het gehele bedrag (€ 4.000) of over € 4.000 minus de vrijstelling van € 2.274 (2022)? Moet ik de schenking schriftelijk vastleggen? Is de schenking aftrekbaar van de inkomstenbelasting?