Vraag & Antwoord

Schenking uit buitenland (2)

Mijn ouders zijn twintig jaar geleden teruggekeerd naar hun geboorteland Italië en willen mij nu een groot geldbedrag schenken. Welke fiscale regels (vrijstelling, percentage) gelden hiervoor: de Nederlandse of de Italiaanse? En hoe kunnen ze me dit bedrag het beste schenken?