Vraag & Antwoord

Schenkingsvrijstelling en 40 jaar

Mijn dochter is dit jaar 40 jaar geworden. Ik wil haar nu nog het bedrag van de éénmalig verhoogde vrijstelling ad € 27.231 (2022) schenken. Ze is dus al 40 jaar, maar het zou in het fiscale jaar zijn waarin ze nog 40 moest worden. Geldt de vrijstelling dan ook?