Vraag & Antwoord

Schuldigerkenning - hoogte rente

In 2007 hebben onze ouders via een (notarieel vastgelegde) schuldigerkenning hun kinderen een bedrag geschonken, waarbij een jaarlijkse rentevergoeding van 5% is vastgelegd. Nu begreep ik dat tegenwoordig 6% moet worden betaald. Moeten mijn ouders de rentebetaling nog aanvullen?