Vraag & Antwoord

Testament checken

Ik begreep dat het mogelijk is via www.centraaltestamentenregister.nl na te vragen of iemand een testament heeft. Om zo’n aanvraag te kunnen indienen, moet een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister meegestuurd worden. Naaste familieleden kunnen het uittreksel opvragen bij de gemeente waar de overledene overleed, maar hoe kom je eraan als je geen familie bent?