Vraag & Antwoord

Testament zonder notaris?

Wij hebben geen kinderen. Mogen we nu zonder tussenkomst van de notaris aangeven hoe ons bezit — geld, huis, meubelen e.d. — moet worden verdeeld en wie dat moet doen? Moet ik daarvoor getuigen laten meetekenen?