Vraag & Antwoord

Uitbetalen erfdeel?

Mijn man is 25 jaar geleden overleden. Onze kinderen hebben hun erfdeel gekregen in de vorm van een vordering op mij. Jaarlijks neemt het bedrag van de vordering toe met de rente. Nu overweeg ik om mijn kinderen hun erfdeel (deels) uit te betalen. Zitten daar nog haken en ogen aan?