Vraag & Antwoord

Uitsluitingsclausule bij scheiding(2)

Aan mijn kinderen heb ik schenkingen gedaan met de clausules ‘herroepelijk’ en ‘uitsluitingsclausule’, e.e.a. conform de FiscAlert-modelakte. Nu ligt een van mijn zoons in scheiding en wordt er geaast op zijn vermogen. Mijns inziens zou ik de geschonken bedragen zonder opgaaf van redenen kunnen opvragen. Mijn zoon wil hieraan wel voldoen, maar is bang dat hij met bewijzen moet komen. Datzelfde geldt voor de uitsluitingsclausule. De aktes zijn door mijn vrouw en mij ondertekend. Is dat voldoende, of had mijn zoon ook moeten tekenen met zijn partner? De schenkingen zijn overgemaakt naar diverse bankrekeningen van mijn zoon. De afschriften heeft hij niet allemaal meer, bovendien is niet altijd de volledige omschrijving weergegeven op het afschrift zodat daaraan niet te zien is dat er clausules zijn gemaakt. Gaarne uw advies ter zake.