Vraag & Antwoord

Uitsluitingsclausule ongedaan maken

Wij hebben onze dochter vorig jaar € 50.000 geschonken, met uitsluitingsclausule. Het geld is niet voor het huis gebruikt. Nu wil zij van de uitsluiting af en op basis van gelijkwaardigheid (fiftyfifty) het bedrag verdelen. Kan zij door een onderlinge afspraak met haar man de uitsluitingsclausule ongedaan maken? Ik vind dat geen goed idee. Graag uw advies.