Vraag & Antwoord

Vrijstelling erfbelasting inwonend kind

Vader is in 2020 overleden. Welke vrijstelling heeft een kind van 32 jaar (niet ziek of gehandicapt) dat altijd thuis bij zijn ouders heeft gewoond? Is dat € 20.946 of is dat € 661.328, net als bij partners?