Vraag & Antwoord

Vrijstelling samenwonende broers

Twee van mijn broers (beiden rond de 50 jaar) zijn blijven wonen in het ouderlijk huis. Ze hebben een langstlevende-testament laten opstellen. Zij hebben geen kinderen. Als een van hen komt te overlijden, gaat het hele vermogen over naar de andere broer. Welk tarief en welke vrijstelling zijn van toepassing voor de erfbelasting?