Vraag & Antwoord

Waardedaling erfenis

Mijn schoonmoeder is vorig jaar overleden. Zij bezat onder andere een aandelenpakket, waarvan de waarde sinds haar overlijden aanzienlijk gedaald is. Welke waarde moet ik nu vermelden in de aangifte erfbelasting?