Vraag & Antwoord

Waardestijging erfenis

Mijn schoonmoeder is vorig jaar overleden. Zij bezat onder andere een aandelenpakket, waarvan de waarde sinds haar overlijden aanzienlijk gestegen is. Welke waarde moet ik nu vermelden in de aangifte erfbelasting?