Vraag & Antwoord

Wel of geen testament?

Het wettelijk erfrecht is zodanig geregeld, dat de langstlevende echtgenoot over het gehele vermogen blijft beschikken en dus ook wettelijk het recht heeft om in de echtelijke woning te blijven. Is er voor een modaal gezin wel reden om een testament op te stellen?