7 mei 2018

Hoge vrijstelling na herroepen schenking?

Door herroepelijk te schenken kunt u een schenking altijd weer terugdraaien, mits u dat schriftelijk heeft vastgelegd. Nu komt het in de praktijk voor dat de hoge schenkingsvrijstelling via een herroepelijke schenking is benut en weer teruggedraaid. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer antwoord gegeven op de vraag of het mogelijk is om daarna de hoge vrijstelling alsnog te benutten door opnieuw te schenken. Strikt genomen kan dat niet, aldus de staatssecretaris, maar hij wil hiervoor toch de ruimte bieden. Een hernieuwd beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling zal echter niet worden gehonoreerd als de herroeping in overwegende mate is ingegeven door fiscale motieven. Met andere woorden als de herroeping tot doel heeft alsnog in aanmerking te komen voor een eenmalig verhoogde vrijstelling, of voor een hoger bedrag dan waarvoor eerst een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling is gedaan, wordt daarmee gehandeld in strijd met doel en strekking van de wet en wordt het hernieuwde beroep op de vrijstelling niet gehonoreerd. Wie alsnog gebruik wil maken van de hoge vrijstelling kan zijn situatie vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst.

LET OP: Gaat het om een schenking voor de eigen woning waarbij een beroep wordt gedaan op de hoge éénmalige schenkingsvrijstelling? Sinds 2017 is het niet meer mogelijk dit soort schenkingen herroepelijk te doen.

Meer informatie over herroepelijk schenking vindt u in ons artikel 'Schenken? Doe het herroepelijk!', FiscAlert mei 2018.