15 januari 2021

Benut de schenkingsvrijstelling (opnieuw!)

Heeft u in december geld geschonken aan (klein)kinderen of andere dierbaren? Als u wilt, kunt u dat deze maand weer doen. U heeft dan in één keer in korte tijd belastingvrij een leuk bedrag naar uw nageslacht overgeheveld. En het leuke is dat in 2021 de schenkingsvrijstelling éénmalig met € 1.000 extra is verhoogd. De jaarlijkse schenkingsvrijstelling voor schenkingen door ouders aan kinderen bedraagt dit jaar daardoor € 6.604. Voor schenkingen aan anderen (bijvoorbeeld kleinkinderen, nichtjes en neefjes) bedraagt de vrijstelling dit jaar € 3.244.

Voor een overzicht van alle vrijstellingen en tarieven zie het artikel 'Belastingtarieven 2021'.