16 juli 2021

Benut de verhoogde jaarlijkse schenkingsvrijstellingen

Het leuke is dat in 2021 de schenkingsvrijstelling éénmalig met € 1.000 extra is verhoogd. De jaarlijkse schenkingsvrijstelling voor schenkingen door ouders aan kinderen bedraagt dit jaar daardoor € 6.604. Voor schenkingen aan anderen (bijvoorbeeld kleinkinderen, nichtjes en neefjes) bedraagt de vrijstelling dit jaar € 3.244. Het maakt daarbij niet uit hoe oud de ontvanger van de belastingvrije schenking is. En nog een tip voor opa’s en oma’s: door direct aan kleinkinderen te schenken, bespaart u dubbel erfbelasting. U vermijdt de erfbelasting bij uw eigen overlijden, en u slaat meteen de (in beginsel belaste) stap van schenken/erven van kind naar kleinkind over.

Dit soort schenkingen die vallen onder de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen hoeft u niet aan te geven bij de Belastingdienst en u hoeft er ook niet voor naar de notaris. Voor een overzicht van alle vrijstellingen en tarieven zie het artikel 'Belastingtarieven 2021'.