09 augustus 2019

Haal de top van de erfenis af

Bij grotere vermogens kan het voordelig zijn om grotere belaste schenkingen te doen. Weliswaar zijn de vrijstellingen van schenk- en erfbelasting niet gelijk, de tarieven zijn dat wel en dus kan schenken een forse besparing opleveren als het belaste deel van de toekomstige erfenis (het bedrag dat, na aftrek van de vrijstelling, overblijft) groter is dan zo’n € 125.000 per erflater per erfgenaam. Schenk bijvoorbeeld naast de vrijstelling het bedrag van de eerste tariefschijf van, afgerond, € 120.000. Deze € 120.000 wordt dan niet belast met 20% erfbelasting maar ‘slechts’ met 10%. En dat is toch weer een besparing van € 12.000!

Lees ons artikel ‘Slim & voordelig schenken’.