30 januari 2019

Hoge schenkingsvrijstelling voor al gemaakte kosten

Rechtbank Gelderland heeft beslist dat de hoge schenkingsvrijstelling ook kan worden gebruikt voor verbouwingskosten van vóór de schenkingsdatum. In de betreffende situatie kreeg X op 16 december 2013 een schenking van haar ouders van € 100.000 voor de verbetering van haar woning. X had al voor de schenkingsdatum verbouwingskosten betaald. De inspecteur wilde de vrijstelling alleen toestaan voor kosten die na de schenkingsdatum zijn betaald en legde een navorderingsaanslag schenkbelasting op. Volgens de Rechtbank staat echter nergens dat de betaling van de schenking in de tijd vooraf moet gaan aan de betaling van de verbouwingskosten van de eigen woning. X kreeg daarom gelijk.

De betreffende uitspraak ziet op de regeling voor de hoge schenkingsvrijstelling zoals die in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 gold. De uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBGEL:2019:181