09 maart 2022

Jubelton volgend jaar omlaag!

Staatssecretaris Marnix Van Rij heeft de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de plannen van het kabinet voor de verlaging van de schenkingsvrijstelling eigen woning. De Tweede Kamer had het kabinet gevraagd over het afschaffen van deze vrijstelling vervroegd kan worden. Van Rij liet daarop eerder al weten (zie ook ons nieuwsbericht) dat een vervroegen niet kan, maar verlagen naar € 27.231 waarschijnlijk wel. Hij schrijft nu aan de Tweede Kamer dat dit inderdaad zal worden opgenomen in het Belastingplan 2023 dat met Prinsjesdag zal worden gepresenteerd. Daarmee is de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning volgend jaar gelijk aan de normale verhoogde vrijstelling voor schenkingen aan kinderen. 

In de praktijk leven nog veel vragen. Zo kent de huidige wet de mogelijkheid om de jubelton gespreid over een periode van 3 jaar te benutten. Of dat mogelijk blijft en je een eerste schenking dit jaar in 2023 en 2024 nog wel mag aanvullen tot het huidige maximum (€ 106.671) is onduidelijk. Het kabinet heeft hierover nog geen besluit genomen, zo liet Van Rij eerder weten. Waarschijnlijk kunnen we pas met Prinsjesdag daar antwoord op geven. U heeft in elk geval tot 31 december 2022 om de hoge vrijstelling van € 106.671 te benutten. Lees ook ‘Vragen over de jubelton’. Voor deze schenking hoeft u niet langs de notaris. U kunt dit vastleggen met onze ‘Schenkingsakte hoge vrijstelling’.