10 maart 2022

NIEUW: online formulier voorlopige aanslag erfbelasting

Voor 2022 heeft de Belastingdienst het mogelijk gemaakt om online via Mijn Belastingdienst een voorlopige aanslag erfbelasting aan te vragen. Een voorlopige aanslag aanvragen kan alleen als u een brief heeft gekregen waarin staat dat u aangifte erfbelasting moet doen. Tot nu toe kon een dergelijk verzoek alleen per post met het formulier 'Aanvragen of wijzigen voorlopige aanslag erfbelasting'. Een voorlopige aanslag aanvragen heeft zin als het niet lukt om aangifte te doen binnen de inlevertermijn van de erfbelasting 2021 of 2022. Door alvast erfbelasting te betalen, kunnen erfgenamen belastingrente voorkomen. De Belastingdienst rekent minder of geen belastingrente als u binnen 8 maanden na de overlijdensdatum een voorlopige aanslag erfbelasting heeft aangevraagd. Houd er wel rekening mee dat u het bedrag van de voorlopige aanslag erfbelasting betalen binnen 6 weken nadat u die ontvangen heeft. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl.

LET OP: Voor overlijdens van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 berekent de Belastingdienst geen belastingrente. Voor die jaren is het niet nodig om een voorlopige aanslag erfbelasting aan te vragen.