08 oktober 2019

Overweeg een levenstestament

Doordat we steeds ouder worden, is ook de kans groter dat we door ziekte of een andere oorzaak niet meer in staat zijn om onze eigen wil goed te bepalen of tot uitdrukking te brengen. Een zogenaamd ‘levenstestament’ biedt hier uitkomst. Met zo’n testament kunt u aangeven wie er volgens u het best voor kan zorgen dat uw wensen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld het bestuur van een onderneming en de bevoegdheid tot schenken). In het levenstestament kunnen ook uw wensen worden opgenomen over al dan niet medisch (door)behandelen.

U kunt alle ins en outs lezen in ons artikel ‘Notariële volmacht en levenstestament’.