19 oktober 2018

Rek slim de schenkingsvrijstelling op

Heeft u in 2018 van uw ouders de hoge schenkingsvrijstelling gekregen van maximaal € 25.731? Dan moet u aangifte schenkbelasting doen. In die aangifte moet u kiezen welke hoge schenkingsvrijstelling u wilt gebruiken. Als u in uw aangifte kiest voor de hoge vrijstelling voor de eigen woning, dan biedt dat uw ouders de mogelijkheid om in 2019 en 2020 nog een aanvullende schenking te doen mits u dan nog geen 40 jaar bent. In totaal is dan maximaal € 100.800 belastingvrij. Dat u die € 25.731 niet voor uw huis gebruikt is niet erg. Van de vrijstelling voor de eigen woning mag u namelijk € 25.731 vrij besteden!

Doe tijdig aangifte, en wel vóór 1 maart 2019. Alleen zo is de schenking vrijgesteld van schenkbelasting!