23 juli 2019

Samenwoners: voorkom hoge erfbelasting!

Samenwoners die niet voldoen aan bepaalde voorwaarden hebben bij overlijden van hun partner voor de erfbelasting slechts een vrijstelling van € 2.173. Over het meerdere betalen ze het hoge tarief van 30% tot 40%. U kunt dat voorkomen door ervoor te zorgen dat u op hetzelfde adres in de basisadministratie wordt ingeschreven (soms wordt dat vergeten of onnodig lang uitgesteld). Wie onafgebroken gedurende minimaal vijf jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven heeft namelijk recht op de hoge vrijstelling van maximaal € 650.913 en het lage tarief (10% tot 20%). En wie daarnaast ook nog een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgverplichting regelt, heeft al na 6 maanden recht op de hoge vrijstelling en het lage tarief.

LET OP: Samenwoners erven alleen van elkaar als dat bij testament is geregeld.