26 juli 2021

Schenk de top eraf!

Bij grotere vermogens kan het voordelig zijn om grote belaste schenkingen te doen. Omdat schenkingen tegen precies dezelfde tarieven worden belast als bij erven, kan schenken een forse besparing opleveren als het belaste deel van de toekomstige erfenis (het bedrag dat na de vrijstelling overblijft dus!) groter is dan zo’n € 128.000 per erflater per erfgenaam. Schenk bijvoorbeeld naast de vrijstelling het bedrag van de eerste tariefschijf van afgerond € 128.000. Deze € 128.000 wordt dan niet belast met 20% erfbelasting maar ‘slechts’ met 10%, een besparing van € 12.800.