13 november 2020

Schenkingsvrijstellingen tijdelijk verhoogd

In 2021 gelden er tijdelijk hogere schenkingsvrijstellingen voor schenken aan kinderen en aan anderen. Beide vrijstellingen worden tijdelijk met € 1.000 verhoogd. Na toepassing van de inflatiecorrectie komt de vrijstelling voor schenkingen door ouders aan kinderen in 2021 daarmee op € 6.604. De vrijstelling voor schenkingen aan anderen (kleinkinderen, neefjes, nichtjes, derden) wordt € 3.244 in 2021. Vanaf 2022 vervalt de verhoging weer. De verhoging vindt plaats naar aanleiding van een ingediend amendement tijdens de behandeling van het belastplan 2021 in de Tweede Kamer. De indieners vinden dat de overheid er alles aan gelegen is om om ondernemers tijdens de huidige COVID-19 crisis de mogelijkheid te bieden tot het verkrijgen van meer liquide middelen. Door een verhoging van de vrijstelling van de schenkbelasting kunnen particuliere geldschieters als familie en/of vrienden een noodlijdende ondernemer helpen om de coronacrisis door te komen.