06 april 2020

Spoedwet voor skypetestamenten

Het wordt tijdelijk mogelijk om via een videoverbinding met de notaris een testament op te stellen. Wie door coronamaatregelen van de buitenwereld is afgesloten, zoals mensen in een verpleeghuis, kan zo toch een testament maken. Notarissen hadden om zo'n regeling gevraagd omdat mensen juist nu hun zaken goed willen regeling voor het geval ze overlijden aan de gevolgen van het coronavirus. Discussie achteraf over de geldigheid van een via skype opgesteld testament wordt zo voorkomen. De exacte datum waarop dit mogelijk wordt en de voorwaarden zijn nog niet bekend.

UPDATE: De wet waarin dit geregeld wordt krijgt terugwerkende kracht tot en met 23 maart 2020. In beginsel gelden deze regels tot en met augustus. Meer informatie op www.notaris.nl