28 juli 2023

Steeds meer mensen kiezen voor levenstestament

In het eerste halfjaar van 2023 werden er door notarissen 109.000 levenstestamenten geregistreerd in het centraal levenstestamentenregister (CLTR). Dat is bijna net zoveel als in heel 2018. Een ‘levenstestament’ is bedoeld voor de periode waarin je zelf je zaken niet meer kunt regelen, bijvoorbeeld vanwege ouderdom of ziekte. Met zo’n testament kun je aangeven wie er volgens jou het best voor kan zorgen dat je wensen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld het bestuur van een onderneming en de bevoegdheid tot schenken). In het levenstestament kunnen ook je wensen worden opgenomen over al dan niet medisch (door)behandelen.

Je kunt alle ins en outs lezen in ons artikel ‘Notariële volmacht en levenstestament’. Inschrijving van het levenstestament bij het CLTR is niet verplicht, maar kan wel handig zijn: als een van je naasten wil weten of je een levenstestament hebt en waar die te vinden is, kan elke willekeurige notaris dit voor hen nagaan bij het CLTR. De kosten van inschrijving bedragen €5,50 excl. btw. Zie ook www.notaris.nl