02 april 2021

Steekproefsgewijze controle aangiften schenk- en erfbelasting

Vanaf dit jaar selecteert de Belastingdienst uit alle ingediende aangiften erfbelasting een aantal aangiften. Dat gebeurt volledig willekeurig en zonder specifiek voorafgaande aanleiding. Heeft u recent een aangifte erfbelasting 2018, 2019 of 2020 ingediend? Dan is het mogelijk dat u over deze aangifte na de zomer een brief ontvangt van het ‘Expertisecentrum Schenk- en Erfbelasting’. In de brief vraag de Belastingdienst om extra informatie. Ook bij de aangiften schenkbelasting zal een steekproef gedaan. Wanneer precies is niet duidelijk. Uiteraard zal de steekproef bij fouten tot correcties leiden. Maar het idee achter de steekproef is vooral om meer inzicht te krijgen in wat er mis kan gaan bij het doen van aangifte en om aan de hand daarvan verbeteringen aan te brengen.