07 juni 2022

Update afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning

De schenkingsvrijstelling eigen woning wordt helemaal afgeschaft per 2024, maar per 2023 al aanzienlijk beperkt (zie ook ons artikel '7 vragen over afschaffing van de jubelton'). Er is nu meer duidelijkheid over de plannen en dan met name over de mogelijkheid om de jubelton verspreid over een aantal jaren te geven. Dit is wat er nog kan mits de ontvanger van de schenking (of diens partner voor de schenkbelasting) nog geen 40 jaar is:

  • Eerste schenking in 2020 - in 2022 mag deze nog worden aangevuld met € 103.643 minus het in 2020 en 2021 geschonken bedrag.
  • Eerste schenking in 2021 - in 2022 en 2023 mag deze nog worden aangevuld tot € 105.302.
  • Eerste schenking in 2022 - in 2023 mag deze nog worden aangevuld tot € 106.671. Aanvullen in 2024 is niet meer mogelijk.
  • Eerste schenking in 2023 - de vrijstelling is dan veel lager, namelijk even hoog als de gewone hoge vrijstelling voor schenkingen aan kinderen (nu € 27.231). Aanvullen na 2023 is niet mogelijk.

Een en ander blijkt uit het document 'Fiscale wetgeving met matrix'.

LET OP: Is vóór 2010 gebruik gemaakt van de hoge schenkingsvrijstelling? En is in 2020 tot en met 2021 niet geschonken met een beroep op de éénmalig verhoogde vrijstelling? In 2022 kan dan nog maximaal € 29.493 worden geschonken voor de eigen woning mits de ontvanger (of diens partner voor de schenkbelasting) nog geen 40 is. Genoemd document vermeldt niet of er na 2022 nog mogelijkheden zijn. De kans bestaat dat voor deze groep 2022 het laatste jaar is waarin nog aanvulling mogelijk is. Zie ook het artikel 'Vragen over de jubelton'.