11 maart 2021

Verkiezingen 2021: de schenk- en erfbelasting

De schenk- en erfbelasting staan niet als hoofdonderwerp op de agenda's van de politieke partijen. Toch is er wel iets over te lezen in de partijprogramma's. Op dit moment zijn de tarieven voor de schenk- en erfbelasting gelijk, maar zijn de vrijstellingen verschillend. Een actueel overzicht vindt u in ons artikel 'Belastingtarieven 2021'. Er zijn partijen die de tarieven willen verhogen, met name voor grote erfenissen. En er zijn partijen die juist willen overgaan tot afschaffing van de schenk- en erfbelasting of afschaffing van de hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton) van ruim een ton. Verder zijn partijen het niet eens over de vraag of de speciale regeling voor bedrijfsopvolging moet blijven, eventueel in aangepaste vorm. Kortom het zou best kunnen dat er wat gaat veranderen, maar welke kant het opgaat staat niet vast. Wat wel het geval lijkt is dat de jubelton (zie ook ons artikel 'Onder de loep: de jubelton') ten onder dreigt te gaan aan zijn eigen succes.

Lees ook de inventarisatie van Van Lanschot en Businessinsider