11 maart 2019

Vooral rijken schenken aan kinderen

Maar liefst 80% van de schenkers en bijna de helft van de ontvangers behoorde tot de 20% huishoudens met het meeste vermogen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de periode 2007 tot en met 2015. In totaal ging het om ruim 80.000 schenkingen per jaar met een totale waarde van bijna € 4,5 miljard per jaar. In verreweg de meeste gevallen (90%) ging het om schenkingen van ouder naar kind. Veel schenkers zijn al op leeftijd. Bij schenkingen waarop de jaarlijkse vrijstelling van toepassing is, heeft de schenker jaarlijks in meer dan drie kwart van de gevallen een leeftijd van 65 jaar of ouder. Met uitzondering van 2009 en 2010 is de schenker in meer dan de helft van de gevallen 75 jaar of ouder. De ontvanger van een schenking volgens de reguliere vrijstelling is meestal ouder dan 40 jaar.

In het onderzoek zijn alleen schenkingen meegenomen waarvan aangifte bij de Belastingdienst is gedaan. Dat zijn schenkingen waarover belasting moest worden betaald en schenkingen waarvoor de eenmalig verhoogde vrijstelling is benut. Schenkingen die niet boven de normale jaarlijkse vrijstelling uitkomen zijn in het onderzoek dus niet meegenomen.