15 april 2021

Wezen krijgen meer tijd voor betalen erfbelasting

Er komt meer ruimte voor een betalingsregeling zodat het voor wezen makkelijker wordt om in hun ouderlijk huis te blijven wonen. Aanleiding voor de aanpassing zijn kamervragen over een 13-jarige jongen die als gevolg van de verschuldigde erfbelasting zijn ouderlijk huis zou moeten verlaten. Voor de erfbelasting is in principe een betalingsregeling mogelijk van 12 maanden. In bijzondere omstandigheden kan een langdurige betalingsregeling worden aangevraagd. Deze regeling zal worden opgerekt voor vergelijkbare en andere schrijnende situaties. Daarbij wordt bovendien geregeld dat over de nog verschuldigde erfbelasting geen invorderingsrente zal worden gerekend zodat de erfbelastingschuld niet verder oploopt.  De wet zal hiervoor per 2023 worden aangepast. Voor de korte termijn komt er een beleidsbesluit. Dit is te lezen in een brief aan de Tweede Kamer.

Heeft u uitstel van betaling voor de erfbelasting nodig? Meer informatie over het aanvragen van uitstel van betaling voor de erfbelasting vindt u op www.belastingdienst.nl