Nieuws & Tips

01 november 2011

Samenwoners: pas op voor hoge erfbelasting

Als u samen staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie, maar minder dan vijf jaar samenwoont en geen notarieel samenlevingscontract heeft, dan geldt bij overlijden van de partner het hoge tarief van 30-40% en de lage vrijstelling van € 2.012 voor de erfbelasting.
01 augustus 2011

Regel notariële volmacht op tijd

Is uw vader of moeder binnenkort niet meer in staat zelf het eigen vermogen te beheren en allerlei praktische zaken te regelen? Dan kan het opstellen van een notariële volmacht uitkomst bieden.