5 juli 2018

Problemen bij opleggen aanslagen schenk- en erfbelasting

Met name bij de aanslagoplegging erfbelasting is sprake van extra vertraging. De problemen houden verband met een nieuw behandelsysteem voor de schenk- en erfbelasting. In november 2017 zag staatssecretaris Snel zich daardoor al genoodzaakt om af te zien van heffing van belastingrente (zie ons nieuwsbericht). De verwachting was toen dat de ontstane achterstanden in de loop van 2018 weggewerkt zouden kunnen worden. Voor de schenkbelasting lijkt dat wel te lukken. De staatssecretaris verwacht voor het einde van 2018 alle voorlopige aanslagen over belastingjaar 2017 op te kunnen leggen. Eind 2019 volgt er een definitieve aanslag. Maar bij de erfbelasting is het beeld op dit moment niet goed. Van inlopen van achterstanden is nog helemaal geen sprake. Sterker nog de achterstand loopt op met de nieuwe aangiften. Behalve de ICT-problemen spelen bij de Belastingdienst ook nog een gebrek een sturing en personele problemen. De staatssecretaris heeft hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Wordt ongetwijfeld vervolgd.