26 juli 2018

Schenk met uitsluiting

Wilt u niet dat de koude kant bij een eventuele scheiding aanspraak op de schenking kan maken? Maak dan gebruik van de ‘uitsluitingsclausule’ (ook wel ‘anti-schoonzoonbepaling’ genoemd). Een uitsluitingsclausule moet u direct bij het doen van de schenking opnemen, en bij voorkeur schriftelijk vastleggen. Vermeld op de bankoverschrijving bijvoorbeeld ‘schenking met uitsluitingsclausule (zie akte d.d. ...)’. Het met terugwerkende kracht opnemen van een uitsluitingsclausule is niet rechtsgeldig.

Lees ook het artikel ‘Uitsluitingsclausule bij schenken’. Een model-uitsluitingsclausule vindt u in onze ‘Schenkingsakte met clausules’.

LET OP: Van geld dat op een gezamenlijke rekening terecht komt, is lastig aan te tonen dat het slechts één persoon toebehoort. De ontvanger van de schenking kan het bedrag dus het best op een aparte bankrekening zetten. Bij een eventuele scheiding is dan eenvoudig vast te stellen hoeveel er nog van het geld over is.