02 september 2015

20 tips voor slim en succesvol beleggen

FiscAlert september 2015 | jrg 21 nr 7 | p.20-23

sparen & beleggen

20 tips voor slim en succesvol beleggen

De laatste jaren leveren aandelen weer prima rendementen op, niet in de laatste plaats als gevolg van de lage spaarrentes. Overweegt u in te stappen? Lees dan eerst deze tips. Samen vormen ze het recept waarmee u uw vermogen zonder zorgen kunt laten groeien.


1. Stel uw doel(en) vast

Waar heeft u het geld straks voor nodig? Is het een oudedagsvoorziening, wilt u er uw hypotheek mee aflossen, is het voor de studie van de (klein)kinderen, of wilt u er een camper mee kopen om daarmee door de wereld te trekken na uw pensionering? En het hoeft niet bij één doel te blijven. Zet ze onder elkaar, het doel met de hoogste prioriteit bovenaan. Schat voor elk doel hoeveel geld op welk moment in uw leven u ervoor nodig heeft. En bedenk dat niet àlle doelen altijd haalbaar zullen zijn en dat het ene doel wat meer terughoudendheid vergt dan het andere. Rendement en risico gaan hand in hand, maar als u het geld echt nodig heeft, moet u het risico (dus) beperken.

2. Bepaal uw risicoprofiel
Veel beleggers beginnen met het verdelen van de portefeuille. Fout. Begin altijd met het bepalen van uw risicoprofiel. Wat is uw beleggingservaring? Hoe ver weg ligt uw horizon? En, niet onbelangrijk: heeft u — of, erger nog, uw wederhelft — slapeloze nachten als de koersen dalen? Is het antwoord op die laatste vraag ja, beleg uw geld dan maar liever in een (internet)spaarrekening en/of spaardeposito. Dat is beter voor uw nachtrust. En uw relatie...

Doe de risicoprofieltest op www.fiscalert > calculatoren


3. Verdeel uw vermogen
Het grootste deel van het beleggingsrendement (80%) wordt bepaald door de verdeling tussen vastrentende waarden (obligaties e.d.), onroerend goed en aandelen. Zorg er dus voor dat de verdeling van uw portefeuille goed aansluit bij uw risicoprofiel. Kijk daarbij niet alleen naar uw privébeleggingen, maar ook naar uw pensioenpolis, uw beleggingspolis, enzovoorts.

Lees het artikel ‘Sparen of beleggen?’ (FiscAlert april 2015, jrg 21 nr 4, p.12-14, online op www.fiscalert.nl ➤ sparen & beleggen).


4. Hou het simpel