08 juni 2020

7 vragen over het depositogarantiestelsel

FiscAlert juni 2020 | jrg 27 nr 6 | p.15


sparen & beleggen

7 vragen over het depositogarantiestelsel

In onzekere tijden stijgt het aantal vragen dat onze Adviesservice krijgt over het depositogarantiestelsel. Dit kunnen we u erover melden.
 

1. Wat is dat ‘depositogarantiestelsel’ ook alweer?
In Nederland garandeert het depositogarantiestelsel banktegoeden van rekeninghouders van alle banken die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB). Als een bank omvalt en niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, treedt het stelsel in werking.

2. Hoe hoog is de garantie?
Per rekeninghouder en per bank zijn tegoeden tot 100.000 euro door het depositogarantiestelsel gegarandeerd. Het aantal rekeningen dat u heeft, is dus niet van belang. Als de rekening op naam staat van twee (of meer) personen (de zogenaamde ‘en/of-rekening’), komt elk der rekeninghouders in aanmerking voor de volledige dekking, naar evenredigheid (tenzij aantoonbaar afwijkend). Het gegarandeerde maximumbedrag kan nooit hoger zijn dan een ton per persoon.

3. Wat valt onder de garantie?