11 april 2013

7 vragen over indexbeleggen

FiscAlert april 2013 | jrg 19 nr 4 | p.19

sparen & beleggen

7 vragen over indexbeleggen

Een goede spreiding en een lager risico, tegen geringere kosten. Zelfs door de wol geverfde beleggers kunnen niet meer om indexbeleggen heen.

1. Indexbeleggen?
Inderdaad. Indexbeleggen is, eh, in. Maar dat is niet de reden dat we er aandacht aan besteden. De praktijk bewijst keer op keer dat individuele aandelenkoersen zich niet of nauwelijks laten voorspellen. Analisten die zorgvuldig aandelen selecteren (‘stock picking’) blijken op termijn geen betere resultaten te hebben dan de index waaruit ze putten. Voor beleggingsfondsen en voor vermogensbeheerders geldt grosso modo hetzelfde: het leeuwendeel weet de index niet structureel — jaar in, jaar uit — te verslaan. Dat is de reden dat professionele beleggers de laatste jaren meer en meer in indices zijn gaan beleggen. Daarvoor heb je geen dure beleggingsexperts nodig, en dat scheelt weer in de kosten — niet onbelangrijk trouwens.

2. Hoe beleg je in een index?