02 november 2020

Antaurus Europe Fund

A D V E R T O R I A L *

 

Antaurus Europe Fund

Is long/short-beleggen het alternatief voor de traditionele 60/40 portefeuilleverhouding tussen aandelen en obligaties?

Wie voor de lange termijn belegt en daarbij het risico tot een aanvaardbaar niveau wil beperken, verdeelt de portefeuille traditiegetrouw in aandelen en obligaties. Kijkend naar het verleden levert de verdeling 60% aandelen en 40% obligaties een solide basis, maar het is de vraag of dat voor de toekomst nog steeds een goede strategie is. De waarderingen van aandelen zijn sterk toegenomen. Tegelijkertijd zijn obligaties door hun lage rente extreem gevoelig geworden voor inflatie, waarmee het risicoprofiel fors is toegenomen. Daarom wordt het voor beleggers steeds lastiger om met aandelen en obligaties een gebalanceerde portefeuille samen te stellen.

Long/short
Het in 2006 opgerichte Antaurus Europe Fund hanteert een minder traditionele strategie. Bij Antaurus streven we naar een positief rendement onafhankelijk van de richting van de markt. Op basis van fundamentele analyse nemen we longposities in ondergewaardeerde aandelen en shortposities in overgewaardeerde aandelen. Met deze zogenaamde ‘long/short-strategie’ zijn we in staat om zowel van stijgende als dalende aandelenbeurzen te profiteren.

Risico
We beleggen in Europese aandelen met een focus op Nederland, België en Zwitserland. We selecteren de aandelen op basis van fundamentele analyse, bedrijfsbezoeken en gesprekken met CEO’s en CFO’s. Omdat het Antaurus Europe Fund in staat is om ook in neergaande markten rendement te realiseren, is het risicoprofiel lager dan dat van een traditionele aandelenbelegging. De volatiliteit bedraagt sinds de start in 2006 11%, tegen 17% van de brede Europese aandelenbeurs.

Crisis
De huidige marktomstandigheden zijn gunstig voor onze strategie. Omdat de impact van de coronacrisis per sector en per bedrijf zeer sterk verschilt, wordt het onderscheid tussen de winnaars en verliezers op de beurs sterker. Daar doen wij ons voordeel mee.

Toezicht
De beheerder van het fonds is Antaurus Capital Management BV. Ze valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een AFM-vergunning. Antaurus heeft momenteel € 160 miljoen onder beheer van zowel particuliere als professionele beleggers. De minimuminvestering bedraagt € 100.000.

Meer informatie over het Antaurus Europe Fund op www.antaurus.nl. Heeft u nog vragen of wilt u nader persoonlijk kennis maken? Neem dan contact met ons op:

James Wattstraat 100 (9e verdieping)
1097 DM Amsterdam
T 020-7059530
E info@antaurus.nl

 

 

 

 

 

Op de Morningstar® ranglijst voor beleggingsfondsen in de categorie ‘Long/Short Europa’ neemt het Antaurus Europe Fund de eerste plaats in (www.morningstar.nl, oktober 2020).

 

 

* inhoud valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van FiscAlert