12 mei 2021

Beleggen als een voetbalcoach

FiscAlert mei 2021 | jrg 27 nr 5 | p.26-29


sparen & beleggen

Beleggen als een voetbalcoach

Wat hebben sport en beleggen met elkaar gemeen? Meer dan u wellicht op het eerste gezicht dacht.

Tekst: Hans Oudshoorn


Beleggen is topsport... Als ik dat tegen mensen zeg, kijken ze me doorgaans met grote ogen aan. Toch hebben topsport en beleggen meer raakvlakken dan je op het eerste gezicht zou denken. Zowel bij beleggen als bij topsport is het zaak — naast het hebben van een beetje geluk — tijd, toewijding en geld te investeren om succes te kunnen oogsten. En omdat ik van voetbal houd, trek ik de parallel nog even wat verder door. Want door bij de opbouw en het onderhoud van een beleggingsportefeuille te denken als een voetbalcoach, creëer je méér kansen om te scoren. Heeft u ooit een coach gezien die tien keepers en een aanvaller het veld instuurt? Nou dan.
Een coach zorgt voor een evenwichtige verdeling, een opbouw met structuur. Dat is bij beleggen niet anders. Een goede beleggingsportefeuille heeft een achterhoede met relatief veilige obligaties, een middenveld met aandelen, beleggingsfondsen en ETF’s (indexfondsen) en een voorhoede met opties en aanverwante producten, voor rendement (call schrijven) èn zekerheid (put kopen). Op de reservebank en in het doel zitten de contanten, voor de financiële reddingen.

Verdeling
Vervolgens moet de coach nadenken hoe de spelers over het speelveld moeten worden verdeeld. En daar begint de uitdaging, zeker voor amateurcoaches. Omdat het gaat om portefeuilles voor de lange termijn, laten we de keeper en de spitsen buiten beschouwing en concentreren we ons op de middenvelders en de verdediging.

TIP: Wilt u weten welke opstelling uw beleggingen moeten krijgen? Doe dan de Risicoprofieltest op www.fiscalert.nl ➤ calculators!


Lifecycle-beleggen
Een vuistregel voor de verdeling tussen aandelen en obligaties is het beleggen van de leeftijd in obligaties. Stel, u bent 43 jaar jong. Dan belegt u dus 43 procent in obligaties. Met 5 procent cash blijft er (100% – (43% + 5%) =) 52 procent over voor aandelen. Voor de duidelijkheid: dit is een vuistregel. De uiteindelijke verdeling over de assetcategorieën hangt natuurlijk mede van het persoonlijke risicoprofiel af. Wie bovenstaande vuistregel consequent toepast, verschuift het risico van de portefeuille met het verstrijken van de tijd van aandelen (hoog risico) naar obligaties (lager risico). In professionele beleggerskringen wordt dit ook wel ‘lifecycle-beleggen’ genoemd: het risico van de beleggingen neemt af naarmate de belegger dichter bij de doeldatum komt (het moment waarop u over uw vermogen wilt beschikken, om bijvoorbeeld de hypotheek af te lossen of van uw welverdiende pensioen te kunnen genieten). In de praktijk merk ik dat het beleggers naast houvast ook rust geeft. En als er iets is dat het rendement op de lange termijn doorgaans ten goede komt, is het dat wel!

Dividenden
Het hebben van goede spelers is een vereiste, maar het is natuurlijk nog beter als ze uithoudingsvermogen hebben, waardoor ze niet alleen het einde van de wedstrijd maar het hele toernooi binnenhalen. Dan gaan ‘dividenden’ een rol spelen. Maar wat is dat precies? Bedrijven die onder de streep winst maken, kunnen een deel van die winst uitkeren aan de aandeelhouders. Dat noemen we dividend en uitkering ervan vindt normaliter minimaal één keer per jaar plaats. Sommige beursgenoteerde ondernemingen keren halfjaarlijks of zelfs elk kwartaal hun dividend uit.
Het draait bij beleggen dus niet alleen om koerswinst. Op de lange termijn wordt het totaalrendement van aandelen (binnen de portefeuille) zelfs voor een aanzienlijk deel — een derde tot bijna de helft, volgens de Global Portfolio Strategy van Empirical Research Partners (juni 2016) — bepaald door de dividenden. Cruciaal is dat ze in de onderliggende aandelen worden herbelegd. Datzelfde geldt trouwens voor de coupons van obligaties, want ook die leveren op lange termijn een belangrijke bijdrage aan het totaalrendement. Het effect wordt nog versterkt als de coupons worden herbelegd.

De opstelling
Goed, we hebben een idee over de verdeling van aanvallers en de verdedigers over het middenveld, maar nu moet het team nog het veld op. U kunt proberen het wiel uit te vinden. Maar omdat het beter is goed te jatten dan zelf iets slechts te bedenken, heb ik (om in het thema te blijven) voor u drie voorzetten in de vorm van een defensieve, een neutrale en een offensieve portefeuille. Concreet, met namen en rugnummers.