01 december 2022

Beleggen als een voetbalcoach (2)

FiscAlert december 2022 | jrg 28 nr 10 | p.26-28


sparen & beleggen

Beleggen als een voetbalcoach (2)

In het voorjaar van 2021 gaf Hans Oudshoorn in het artikel ‘Beleggen als een voetbalcoach’ een voorzet voor een portefeuille voor 3 beleggingsprofielen. In dit artikel selecteert hij een aantal nieuwe spelers voor beleggers met een neutraal profiel. 

Tekst: Hans Oudshoorn


In het voorjaar van 2021 schreef ik het artikel ‘Beleggen als een voetbalcoach’. Hierin stelde ik een team van beleggingsfondsen en ETF’s op voor 3 profielen (defensief, neutraal en offensief). Nu, anderhalf jaar later, hebben zich 3 nieuwe middenvelders zodanig in de schijnwerpers gespeeld dat ik ze opneem in de selectie. Voor alle titels, ook de nieuwe selectiespelers, geldt dat ze uitvoerig zijn besproken en minimaal 4 F’jes hebben gescoord in de rubriek ‘Op de deurmat’. Op 1 titel na, die bespreek ik de volgende maand. Voor we het middenveld bespreken, werpen we eerst een blik op de achterhoede.

Verdediging ongewijzigd